• Hala sportowa i sztuczne boisko
  • Budynek Szkoły
  • Internat ZSP w Karpaczu

bannery unijne

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu realizuje projekt nr RPDS.03.03.01-02-0076/16 pn. „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu ul. Gimnazjalna 7” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna” Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowej,
Poddziałania nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny.


Brązowe medale Mistrzostw Polski senior…

Szkolni saneczkarze spisali się znakomicie podczas rozgrywanych za granicą Mistrzostw Polski seniorów na torze w łotewskiej Siguldzie w dniach 9 - 11 marca 2018 r. Jakub i Mateusz Karaś wywalczyli...

WIĘCEJ...

Konkurs potraw kresowych

W dniu 23.03.2018 r odbył się konkurs Smaki Kresowe Kuchni Polskiej.  Nie mogło tam oczywiście zabraknąć naszych uczniów, którzy są doskonałą wizytówką Szkoły. Inicjatorem spotkania młodych kucharzy było Towarzystwo Miłośników Lwowa i...

WIĘCEJ...

Dzień Otwarty Szkoły - nowe zdjęcia

Ponad 100 uczniów gimnazjów powiatu jeleniogórskiego odwiedziło w pierwszy Dzień Wiosny naszą szkołę. Po programie artystycznym i prezentacji kierunków kształcenia gimnazjaliści udali się w podróż po naszej szkole odwiedzając liczne...

WIĘCEJ...

Warsztaty filmowe w ramach międzynarodo…

  19 lutego 2018 roku uczniowie  naszej szkoły, Nikola Basta, Aleksandra Delost, Norbert Policht i Dawid Bednarczyk uczestniczyli w spotkaniu warsztatowym w Legnicy. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci sześciu dolnośląskich...

WIĘCEJ...

Relacje z wręczenia Szlachetnej Paczki …

Drodzy Darczyńcy, obdarowaliście rodzinę oznaczoną numerem DOL-3339-018853 . A teraz rodzina oraz wolontariusz, który się nią opiekował, chcą obdarować Was. Relacja z wręczenia paczki Rodzinie.Cała Rodzina była pod ogromnym wrażeniem liczby...

WIĘCEJ...