skw

Krótka historia Szkoły

Ocena użytkowników:  / 15
SłabyŚwietny 

Nasza Szkoła powstała 21.09.1945 r. jako Państwowe Gimnazjum Klimatyczne. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum był Sebastian Kotarba. Od dnia 1.12.1945 r. Gimnazjum Klimatyczne w Karpaczu przemianowano na Państwowe Gimnazjum Ogólnokształcące, a od 1.09.1946 r. na Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. M. Mochnackiego. Od roku szkolnego 1948/1949 nazwa Szkoły brzmiała Państwowe Liceum Ogólnokształcące w Karpaczu.
Liceum w Karpaczu zorganizowano w przedwojennym budynku po niemieckim pensjonacie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

 

 

Z racji swojego położenia i klimatu szkoła prowadziła szkolenie sportowe. Miała także swoich olimpijczyków w dyscyplinach skoki narciarskie i saneczkarstwo lodowe. W 1975 r. Liceum stało się szkołą o profilu sportowym. W r. 1980 dzięki Głównemu Komitetowi Kultury Fizycznej i Sportu powołano do życia Szkołę Mistrzostwa Sportowego, drugi po Zakopanem ośrodek szkolący młodych ludzi w dyscyplinach: narciarstwo klasyczne i alpejskie, saneczkarstwo, biathlon.

Obecnie uczniowie wyczynowo uprawiający sport szkolą się w sportach zimowych, tj. narciarstwie biegowym i saneczkarstwie lodowym oraz halowej piłce nożnej i piłce ręcznej.

W roku 2004 ówczesny organ prowadzący, tj. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze oddał do użytku wybudowaną na boisku szkolnym sztucznie mrożoną ścieżkę startową dla sanek i bobslei.

 

 


W 1984 r. utworzono dodatkowo Liceum Zawodowe o kierunkach: mechanik naprawy maszyn i urządzeń (dla chłopców) i pracownik administracyjno-biurowy (dla dziewcząt). Stąd też wzięła się nazwa szkoły: Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego. Nauczanie zorganizowano w ciągu 6. dni (od poniedziałku do soboty), wydłużając odpowiednio ferie. Lekcje zaczynały się o godzinie 7.15.

Szkoła przez cały okres funkcjonowania prowadziła również internat dla młodzieży. Na początku lat 80. Kuratorium Oświaty i Wychowania zakupiło rozpoczętą budowę pensjonatu z przeznaczeniem na nowy internat. Następnie organ prowadzący (Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze) zajął się dokończeniem jego budowy.
Nowoczesny, piękny internat oddano do użytku 1 września 2001 r. W czasie ferii letnich i zimowych staramy się pozyskiwać dodatkowe środki poprzez wynajmowanie internatu zorganizowanym grupom młodzieży z całej Polski.

Remonty w Szkole trwają praktycznie od marca 2001 r. nieprzerwanie do dzisiaj. Kapitalny remont wykonano w 25 pomieszczeniach, tj. klas, administracji, toalet i na korytarzach (wymiana instalacji, okien, podłóg, ściany). Większość z nich wyposażono w nowe meble, część klas w podstawowe pomoce dydaktyczne.
Od podstaw utworzono nowoczesną pracownię języków obcych oraz informatyczną. W roku 2006 otrzymaliśmy nową pracownię komputerową z EFS.

W 2006 r. ukończono kładzenie na dachach Szkoły i internatu instalacji przeciwoblodzeniowej, gdyż po każdej zimie większość rynien nadawała się tylko do wymiany, oblodzone ściany przemakały (czyli co roku w lecie trzeba było suszyć i malować ściany w niektórych klasach), a dach też bywał uszkodzony.
Wyremontowano i wyposażono w  pomoce klasopracownie j. polskiego, biologii, fizyczno-chemiczną, geograficzno-historyczną. W roku naboru do szkół ponadgimnazjalnych (2002/03), wykorzystując fakt posiadania nowej pracowni i wykwalifikowanych nauczycieli informatyki, zdecydowaliśmy się na nauczanie informatyki w rozszerzonym zakresie.
Udało się skomputeryzować stanowiska w księgowości, sekretariat, kierownika gospodarczego, pedagoga szkolnego, intendenta i dyrekcji Szkoły.

Wpisana do rejestru zabytków piękna aula była systematycznie dewastowana, gdyż brakowało w Szkole sali gimnastycznej, a właśnie w auli odbywały się lekcje wychowania fizycznego i treningi. Od roku szkolnego 2001/2002 dzięki pomocy finansowej organu prowadzącego wychowanie fizyczne odbywało się w wynajętej od klubu sportowego salce gimnastycznej.
W czasie wakacji 2007 r. remont i renowacja wyposażenia auli zostały zakończone renowacją boazerii.

 

 

Zakończył się też kapitalny remont pomieszczenia przylegającego do auli. Wyposażone w sprzęt i pomoce, pełni rolę jednej z pracowni zawodowych dla uczniów Technikum.

 

 

Obydwa pomieszczenia doprowadzane zostały do stanu sprzed wojny pod nadzorem konserwatora zabytków.

Od września 2006 r. prowadzenie Szkoły przejął Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Intensywny rozwój bazy hotelarskiej w Karpaczu przyczynił się do podjęcia decyzji o uruchomieniu nowego kierunku kształcenia związanego z turystyką i hotelarstwem.
1 września 2006 r. uczniowie rozpoczęli naukę w Technikum w zawodzie technik hotelarstwa, rok później w Technikum w zawodzie kucharz (dzisiaj Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych).
Zajęcia odbywają się w wyposażonych na potrzeby kształcenia w obu zawodach specjalistycznych pracowniach w Szkole i  internacie. Dużym ułatwieniem dla uczniów jest fakt, że załatwianiem miejsc  praktyk zawodowych  od początku do końca zajmuje się Szkoła, a odbywają się one w renomowanych hotelach i pensjonatach.

W grudniu 2007 r. został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej hali sportowej, która została oddana do użytku w czerwcu 2011 r.

Od 1 września 2001 r. zmieniono organizację pracy Szkoły. Do tej pory pracowano 6 dni w tygodniu od godz. 7:30, ferie były wydłużone. Ponieważ liczba sportowców (przez wzgląd na których tak organizowano rok szkolny) zmalała już kilka lat wcześniej, od roku szkolnego 2001/2002 ustalono pięciodniowy tydzień pracy od godziny ósmej. Ferie odbywają się w terminie wyznaczonym dla całego województwa.

Ponieważ nazwa Szkoły była myląca, sugerując, że mogą do niej uczęszczać tylko sportowcy, (ZESPÓŁ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KARPACZU), dodano do niej przymiotnik "licealnych". Pomysł zyskał akceptację rodziców, nauczycieli i uczniów. Organ prowadzący uchwałą zmienił nazwę placówki. Od 1.09.2002 r. posługiwaliśmy się nową: ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W KARPACZU.  

W roku 2013 nazwa Szkoły zmieniła się na ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, a Liceum Ogólnokształcącemu nadano imię POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW. Od tego roku Szkoła ma także nowy sztandar.