Podsumowanie nadzoru

Ocena użytkowników:  / 0

Informuję, że w dniu 28 lutego odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Plan zebrania: od 15.00- 15.50 wnioski z ewaluacji

                            od 15.50- 16.00 przerwa

                            od 16.00- 17.30 sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego za I semestr 

W związku z tym proszę o przesłanie sprawozdań ( do 24 lutego) z: pracy wychowawcy, zespołów przedmiotowych, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, pedagoga szkolnego, internatu, biblioteki