Sprawozdania nauczycieli

Ocena użytkowników:  / 0

Sprawozdania z pracy w roku szkolnym 2015/16 ( wysłać elektronicznie do 4 lipca 2016)

1. Realizacja podstawy programowej ( p. Szpila umieści tabelkę)

2. Praca z uczniem zdolnym i słabym- efekty ( indywidualizacja nauczania- własne metody, "dobre praktyki")

3. Praca na rzecz promocji Szkoły (  nawiązanie kontaktów z instytucjami, stowarzyszeniami.......)

4. Przygotowywanie uroczystości szkolnych ( apele patriotyczne, debaty.........)

5. Praca w komisjach egzaminacyjnych w szkole i na zewnątrz.

6. Przygotowywanie materiałów na stronę internetową Szkoły.

7. Wyjazdy z uczniami na warsztaty, konkursy, szkolenia, promocje

8. Praca wychowawcza: sukcesy i porażki wychowawcze w szkole i w internacie