11/26 2017

Transgraniczny projekt TRAILS

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

W dniach 21-23 listopada uczniowie naszej szkoły

brali udział w transgranicznym projekcie pod nazwą TRAILS.

Celem projektu TRAILS jest pokonywanie barier rozwojowych 

i pogłębianie współpracy w strefie przygranicznej

w obszarze budowania proinnowacyjnych programów

kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 

 

TRAILS jest formą projektu obejmującą szkolenia

w zakresie innowacyjnego myślenia i kreatywności. 

Warsztaty dla uczniów szkół zawodowych, przedsiębiorców

oraz warsztaty sieciujące prowadzone są w mobilnych laboratoriach,

czyli trzech kontenerach wyposażonych w niezbędny sprzęt

takich jak  drukarki 3D, flipcharty, roboty do programowania, komputery i okulary 3D.

 

 

Na miejscu odbyły się treningi z zakresu

umiejętności innowacyjnych i postaw przedsiębiorczych.

Uczniowie otrzymali wsparcie koncepcyjne i techniczne

w pracy nad swoimi pomysłami na nowy produkt lub usługę.

 

 

 

Nasi uczniowie pracowali pod nadzorem trenerów innowacyjnych

nad własnymi pomysłami, jednocześnie ucząc się nowoczesnych metod pracy

(co – working) i  sposobów prezentacji swoich pomysłów (pitching).

Znajomość tych nowych stylów pracy i prezentacji

przygotuje ich lepiej do wyzwań rynku pracy przyszłości.

Uczniom przekazywane są również umiejętności innowacyjne,

aby już wcześnie, na poziomie edukacji zawodowej, zaszczepić w nich

przedsiębiorczość i wzmóc innowacyjność.

 

Zebrane umiejętności pomogą uczniom na kolejnych etapach kształcenia

i w przyszłej pracy, w tym przy realizacji własnych projektów

lub prowadzeniu projektów w ramach przedsiębiorstwa, w których zostaną zatrudnieni.

 

W ramach projektu TRAILS uczniowie zdobywają wiedzę

na temat szybkiego tworzenia prototypów produktów (rapid prototyping),

metody, która jest wykorzystywana w wielu firmach.

 

Uczniowie mogli również  testować nowe technologie, na przykład

okulary wirtualnej rzeczywistości czy drukowanie 3D, i tym samym zyskać

kompetencje technologiczne, które poszerzą ich horyzonty

Przekazywana jest im również podstawowa wiedza

na temat tworzenia modeli biznesowych.

 
Efektem warsztatów ma być podręcznik dla nauczycieli

z najlepszymi praktykami zebranymi w trakcie warsztatów.

 

Projekt TRAILS współfinansowany jest przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska- Saksonia 2014-2020.

 

Partnerzy projektu:

- Technische Universität Dresden

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego- Wydział Gospodarki

- Politechnika Wrocławska