III Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w Wiśle

Ocena użytkowników:  / 0

W dniach 2 – 3 czerwca 2017r stu dwudziestu uczestników wzięło udział w III Ogólnopolskiej Konferencji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych z zakresu hotelarstwa, gastronomii, turystyki oraz obsługi kelnerskiej. Uczestnikami konferencji z ZSP w Karpaczu była Pani Iwona Łaczna oraz Ewa Bujak. Konferencja miała charakter warsztatów, gdzie to sami uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z zestawami egzaminacyjnymi oraz modelami odpowiedzi. W roli ekspertów, do współpracy zaproszone zostały cztery czynne nauczycielki przedmiotów zawodowych, autorki i recenzentki zadań egzaminacyjnych z zakresu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Zakres tematyczny konferencji poświęcony był doskonaleniu umiejętności z zakresu przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.