Projekt Polsko Czeskie Zawodowe Drogowskazy

Ocena użytkowników:  / 1

W dniu 24 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu

odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie projektu

Polsko Czeskie Zawodowe Drogowskazy.

Konferencję otworzyła Pani Małgorzata Medyk Zastępca Dyrektora

Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

– organizatora i pomysłodawcy projektu Polsko Czeskie Zawodowe Drogowskazy.

Pani Małgorzata Medyk - Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

 i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Celem projektu jest polepszenie sytuacji młodych osób na wspólnym rynku pracy.

Podczas prezentacji przedstawiono założenia i działania zaplanowane w projekcie

nakreślając ramy czasowe i podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

 

Realizatorem projektu będzie Województwo Dolnośląskie

wraz z Powiatem Libereckim z Czech i Gminą Jelenia Góra.

W czasie trwania projektu zaangażowane będą szkoły zawodowe,

przedstawiciele rynku pracy i pracodawcy.

  Pani Bogusława Kozłowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu

 

W trakcie spotkania zaprezentowały się placówki odpowiedzialne za kształcenie:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu,

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze

i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze,

oraz przedstawiciele organów administracyjnych

zaangażowanych w realizację działań związanych z rynkiem pracy

w powiacie libereckim i województwie dolnośląskim

- Powiatowa Izba Gospodarcza w Libercu,

a także Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

 

 Pani Anna Skibińska Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze

Pan Martin Prochazka (po prawej stronie) - Powiatowa Izba Gospodarcza w Libercu 

 

Ciekawym punktem spotkania było wystąpienie

studenta Wyższej Szkoły Technicznej z Pragi Vojtecha Prachara

prezentujące potrzeby kształcenia związane z reindrustrializacją naszych regionów

w oparciu o założenia czwartej rewolucji przemysłowej.

 Vojtech Prachar - student Wyższej Szkoły Technicznej z Pragi