Apel z okazji Dnia Ziemi

Ocena użytkowników:  / 1

W dniu 20 kwietnia 2017r. odbył się apel z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Święto to po raz pierwszy zostało ogłoszone w 1970 roku przez obrońców środowiska przyrodniczego ze Stanów Zjednoczonych. Od roku 1990 Dzień Ziemi stał się świętem międzynarodowym. W tym dniu na całym świecie wiele stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego.
Apel przygotowali uczniowie klasy 2 LO. Agata Skowrońska i Wiktoria Drozdowska przybliżyły problemy ekologiczne wywołane przez człowieka i ich skutki: zmiany klimatu, wymieranie gatunków, brak wody, choroby, degradację krajobrazu, chemizację rolnictwa itp. Podkreślały, że obchodzony Dzień Ziemi to doskonała okazja do tego, żeby choć przez chwilę zastanowić się nad swoim wpływem na naszą planetę.
Karolina Leszczyńska i Natalia Tomaszewska zwracały uwagę, iż aktualna wiedza na temat stanu przyrody wymusza podejmowanie radykalnych i systematycznych działań, by nie doprowadzić do nieodwracalnych skutków.
W części drugiej apelu uczennica klasy 2 TH Natalia Lewandowska, omówiła działania stanowiące szansę na ochronę przyrody, na jej przetrwanie i odnowienie zasobów. Prezentację opracowała wraz z Katarzyną Juźwik, uczennicą klasy 2 LO.
Apel zakończył się przesłaniem, iż najważniejszą kwestią jest zrozumienie problemów ekologicznych i włączenie się każdego z nas w działania zmierzające do zahamowania degradacji środowiska przyrodniczego ale także ratowanie naszego zdrowia i życia kolejnych pokoleń.

dz1

dz2

dz3

dz4

dz5

dz7

dz8

dz9